Het energieprestatiecertificaat stap voor stap

Wat doet de energiedeskundige ?
Een energiedeskundige type A komt eerst ter plaatse de woning inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie,warmwater installatie, … Daarna stopt de energiedeskundige alle gegevens in een speciaal softwareprogramma van VEA om de energiescore te berekenen en het EPC op te maken. Hij ondertekent dan het EPC en overhandigt het aan de eigenaar van de woning. De opmaak van een EPC neemt gemiddeld ongeveer een halve dag in beslag.

Wie krijgt het EPC bij verhuur en bij verkoop ?

Bij verkoop van een woning wordt het originele EPC overhandigd aan de nieuwe eigenaar. Vanaf begin 2009 zal in de notariële akte daarover ook een speciale clausule worden opgenomen.

Bij verhuur krijgt de huurder alleen een kopie van het EPC, niet het originele rapport.

Wat heeft de huurder of koper aan het EPC ?

Dankzij het EPC weet u als koper of huurder meteen hoe energiezuinig de woning is, wat het natuurlijk makkelijker maakt om een definitieve keuze te maken. U kunt dan immers inschatten hoe duur de woning zal zijn qua energieverbruik.
Op een EPC staan ook heel wat tips en aanbevelingen om energiezuiniger te wonen. Zo weet u welke investeringen u kunt doen om uw nieuwe woning nog energiezuiniger te maken.